Kubakrisen

Fidel Castro. Förgrundsgestalt vid den kommunistisk revolutionen och fortfarande diktator, för tillfället den politiska ledare som suttit längst på sin post.

Kubakrisen är en allvarlig politisk kris mellan USA och Sovjetunionen 1962. Den krisen höll på att utlösa ett tredje världskrig. I mitten av oktober 1962 avslöjade flygfoton, tagna av amerikanska spaningsplan, att Kuba höll på att bygga avskjutningsramper för kärnvapenraketer. Sovjetunionen byggde dom där för att det var närmare USA än Sovjetunionen, då skulle dom kunna bomba lättare. USA beslöt sig för att göra en "vägg", en flottblockad, den "väggen" skulle hindra folk och varor från att komma in och ut från Kuba.

Det var nästan ingen som kände till "krisen" förrän Kennedy den 22 oktober gick ut med ett dramatiskt tal i TV. Han berättade om flygfotografierna och vad man gissade om Sovjetunionens planer. Han krävde att man skulle lägga ner arbetet. Om man inte stoppade arbetet sa Kennedy att USA skulle tolka det som en krigsförklaring och gå till motanfall.

John F Kennedy, en av de viktigaste aktörerna i Kubakrisen

FN:s säkerhetsråd möttes i ett krismöte liksom "Organization of American States" (OAS), som ställde sig bakom USA:s ståndpunkt. I två brev till Nikita Chrusjtjov, Sovjetunionens ledare, framförde Kennedy de amerikanska kraven. Inför flottblockaden omdirigerades de sovjetiska fartygen, men arbetet på ramperna fortsatte.

Den 26 oktober svarade Chrusjtjov positivt och gick med på demontering av avskjutningsramperna på villkor att USA tog bort "väggen" mot Kuba. I ett till brev sa Nikita att USA skulle dra tillbaka sina robotbaser från Turkiet. Sovjetunionen går med på detta. Den 28 oktober löstes krisen.

Kubas flagga är inspirerad av USA:s flagga. USA var en viktigare part i kubakrisen än Kuba

Egentligen var Kuba inte speciellt mycket inblandad i "Kubakrisen", men det kan verka så.


Om Berlinmuren och dess "fall" 1. januari 1990!

Inledning | Historia | Kubakrisen | Problem | Dans och Santeria |
[ SSAB] [ att skriva uppsats ] [ afrokubansk dans ] [ orichas i Santería ] [DANSA.NET startsidan ]