Webb-sides-formgiving

åk 2

Måndagar 14h05-16h40
Onsdagar 14h40-15h50 veckorna 11 14 16 19 21 23
Det är endast 1 lektionstillfälle kvar av kursen, nämligen onsdagen den 5:e juni.

Lektionen den 3:e juni är inställd av lättförståeliga skäl.


Prov den 2002-05-13
Prov gjorda av eleverna den 2002-05-13

Syfte med kursen: Att ge kunskaper om webb-sidor och hypertext så att alla kan använda sig av dessa medel att föra fram sitt budskap.
Förstahandssyfte: Att förstå och ha kunskap om traditionell webb.
Påbyggnadssyfte (i mån av tid etc): Att få kunskap om interaktiv webb.
Bakomliggande systen: Att få kunskap om påverkan och budskap. Att få kunskaper om Internet. Att få kunskaper om datafiler. Att skaffa sig begreppsapparat och lära sig korrekta termer som används inom området.


Lärare: Frej-Viking Selenius, Uppsala

[ Selenius Systemkonsult ] [ Åter Celsius entré ] [ Prov 2002-03-13 ] [ Extensions ] [ Klassens elever ] [ Vad är skillnaden? ]