copyright Frej-Viking Jarl Selenius, Selenius Systemkonsult AB, Uppsala, Sweden. (2002)

Prov i webb-formgivning, praktisk del

för Celsiusskolan

Övergripande uppgift:
Jag vill se Dig göra en webb-plats med information om NOKIA 3330 på såväl svenska som engelska.
Utformning: Bottenfärg vit. Tonade plattor i ljusa pastellfärger får gärna förekomma.
Text svart eller nästan svart, teckensnitt enbart Arial och/eller Verdana.
Bilder finns tillgängliga via sidan 33x0bilder.htm. Dessa får du använda på sätt som du väljer själv.

Alla filer (inklusive bildfiler) skall finnas i nyskapad mapp, benämnd prov20020513.
När du är klar med provet får du inte logga ut. Jag måste få chans att kopiera dina filer först.

Den textmassa som du behöver finns i två Word-dokument, som du får tillgång till via selenius.se/celsius/3330swe.doc och selenius.se/celsius/3330eng.doc


Din webb-plats skall bestå av en ingångssida som talar om att det handlar om NOKIA 3330 samt med länkar till vardera engelskspråkig och svenskspråkig sida. Dessa skall innehålla den första reklamtexten om telefonen. Sidan skall ha länk till dels entrésidan och dels till en sida med teknisk information ("all about").

Den senare skall i sin tur ha länkar tillbaka till reklamsidan och också till entré-sidan. Texten finns från sidan 2 och till slut.

Utformningen av sidorna med teknisk information skall gärna vara sådan att rubrikerna "storlek" etc placeras i egen kolumn i tabell och specifikationstexten i en kolumn två.

Tips. Gör helt färdig layout på det ena språket. Klona sedan filerna. Namnändra och ändra sist textinnehållet med kopiera och klistra in samt ändra länkar!Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).

[ celsius-entré ] [ Genomgång prov 1 ] [ Trivial K ] [ Selenius Systemkonsult ]

Lektionen fortsätter inte efter provet.
Nästa lektionstillfälle därefter är onsdag 22:a.