Uppgift 2

Som andra självständigt arbete finns två alternativa teman. Arbetet skall utföras individuellt eller i par. Ni bör komma igång omedelbart med arbetet och visa kontinuerliga framsteg. Till viss del skall ni använda den schemalagda undervisningstiden, till viss del annan tid. Vi fortsätter alltså parallellt med genomgångar och seminarier på schemalagd undervisningstid, företrädesvis i början av lektionerna.
Ni väljer grunduppgift enligt ett av alternativen i rutan intill. Ni preciserar uppgiften för er och diskuterar avgränsningarna med mig. Om den uppgift ni valt visar sig bli för klen så sätter ni också tänderna i det andra alternativet.

Hur ni går tillväga mer praktiskt är ert ansvar i samtal och samråd med mig.

Observera att de ordninarie proven inte kan rendera högre betyg än godkänd men detta arbete ger tillfälle att visa både VG-kunskaper och MVG-kunskaper! Arbetet skall utföras individuellt eller i par; betygsättningen är alltid individuell. Mitt intresse är inte bara en slutprodukt utan hela processen. Därför kommer jag att nyfiket följa hur ni arbetar och ni skall passa på att fråga; vid lektioner, per ebrev eller på annat sätt.

Arbetet skall vara klart, och i sin skriftliga version inlämnad, senast måndag i vecka 609. Under den veckan skall också arbetet också kunna presenteras muntligt. Om det passar kan ni gäran använda en multimedia-presentation av ert resultat. (Powerpoint, animering eller annat)

Se också en allmän generell uppställning av vad man kan kräva av ett inlämningsarbete.
 • Humanoider
  Ni skall tänkar er in i rollen av produktutvecklare av en IT-humanoid som skall fylla psykologiska/sociala behov. Produkten skall finnas ute på marknaden om mindre än 10 år (i första halvan av nästa decennium). Ni skall tänka er realistisk utveckling av IT-teknik (elektronik, kameror, displayer, telekommunikation etc). Ni skall också föreslå en realistisk modell hur produkten görs tillgänglig för användaren (=vem som betalar och hur. Abonemang, köp eller annat)
 • Guc-are, självbilder och stereotyper.
  Vilka stereotyper finns om GUC-are. Vilken självbild har man. När skaffar/får man denna självbild. Ni skall ut i verkligheten och ta reda på fakta och redovisa dem. (Obs det duger inte med egna spekulationer om vad ni själva tycker!!!)
  Ni måste fomulera en bra frågeställning. Se till att ni har ett lämpligt frågebatteri för att få in fakta. Ställa frågorna, till tillräckligt många individer, utvalda på smart sätt. Dokumentera resultaten och sammanställa dem.


 • Skriv till din lärare om du vill ha mer information (frej/at/selenius.se).
  Frej-Viking SELENIUS
  [ Selenius Systemkonsult ]
  Åter till sidan med Frejs GUC-utbildningar