Abraham Maslow

1908 - 1970

Förde in begreppet behov i psykologin

Känd för Maslows behovstrappa

För mina elever

Läs-uppgifter

Nedan några länkar för den som vill fördjupa sig om MASLOW och hans behovshierarki.
Filosofiforum om Maslows behovstrappa/behovshierarki.
Om personen Abraham Maslow och hans teorier i Wikipedia
Om personen Abraham Maslow och hans teorier
Om Abraham Maslows år 1943 utkomna arbete "A Theory of Human Motivation"

Egen uppgift enligt överenskommelse och handledning

Abraham Maslow, 1908-1970


Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/a/selenius.se).
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Åter till sidan med Frejs GUC-utbildningar