HADAR i Uppsala

För mina elever

Denna sida skall uppfattas som en anslagstavla, vars innehåll utan förhandsinformation ändras vid behov.Välkommen till lektionen i psykologi den 29:e november.Humör-test (Detta har varit en länk till ett autentiskt och väl fungerande humörtest. Länken satt ur funktion efter kursens avslutande för att undvika onödigt och felaktigt profiterande på testet. Hör gärna av Dig personligen om Du vill veta mer.)
Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).
Frej-Viking SELENIUS


[ Selenius Systemkonsult ]