Lernia i Stockholm

För mina elever

Denna sida skall uppfattas som en anslagstavla, vars innehåll utan förhandsinformation ändras vid behov.

Personalgrupp: Psykologi, fm onsdagar, klockan 8h30 till 12h.
LAN XX samt personal: Folkhälsokunskap resp VVV, handledning.
LAN 789: Människan Socialt och Kulturellt. VVV
Frej-Viking SELENIUS * foto/copyright: Inana Selenius Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).

Det kan handla om synpunkter och frågor om undervisningen, om MVG-arbeten eller liknande frågor.

Frej-Viking SELENIUS


[ Selenius Systemkonsult ]