Människan socialt och kulturellt

För mina elever

Denna sida skall uppfattas som en anslagstavla, vars innehåll utan förhandsinformation ändras vid behov.


Acrobat-dokument med kursmål och betygskriterier.
Acrobat-dokument med nyckelbegrepp att leta i boken.
Exempel på stereotypi
Inlämningsuppgift till 2002-11-18
Omprov den 2002-12-13. (Ordinarie var 2002-11-18)
Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).

Det kan handla om synpunkter och frågor om undervisningen, om MVG-arbeten eller liknande frågor.
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Åter till sidan med Frejs Lernia-utbildningar