Att skriva en uppsats - disposition

Nedan listas några punkter som du kan betrakta som sgs obligatoriska i alla uppsatsarbeten på gymnasienivå.
I vissa fall kan/bör någon punkt delas upp i flera punkter. Detta att punkterna listas här behöver inte betyda att det är de underrubriker som du använder. Dina underrubriker kan ha andra namn. Om du tycker att det finns goda skäl att ha en annorlunda disposition (inklusive ordningsföljd av punkterna) och då måste du som Kursdeltagare diskutera detta med din handledare.

 1. Kort sammanfattning, cirka 50 ord.
 2. Ämnesbeskrivning och syfte
 3. Problemavgränsning
 4. Allmän inplacering av ämnet i ett sammanhang
 5. Metod och angivande av datakällor
 6. Resultat
 7. Allmän diskussion av resultatet
 8. Egen kritisk granskning av problemavgränsning, metod och källor.
 9. Slutsammanfattning
 10. Lista över datakällor
 11. Referenslista (=litteraturkällor och andra källor som har refererats till)
 12. Eventuellt reverenser (tack)


Viktigt om ämnes-val för folkhälsouppsatsen respektive projektarbete-VVV hittar du i separata sidor.

Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se). Även de som inte är/varit mina elever är välkomna att skriva med kommentarer, att ge så kallad feed-back! Tack-tack!
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Åter till Folkhälsokunskaps startsida
Åter till VVV-projektets startsida