Projektarbete - VVV


Vi har mötts onsdagarna 27:e nov och 4:e dec kl 13h och diskuterat ämnen för VVV-projekt.
Ämnet skall ha någon anknytning till Kursdeltagarens (KD) förhållningssätt till det yrke utbildningen syftar till och/eller hans/hennes professionalitet.
Projektlogg skall skrivas av samtliga KD. Denna skall tas med till alla möten med handledaren.
Projektplan skall redan vara inlämnad (2002-12-03) och den bör syfta på inlämning av revideringsversion senast 2002-12-23.
Slutprodukt skall inlämnas senast 2003-01-02.
Acrobat-dokument. Kursmål/betygskrit.
Uppsatsskrivandet. Om ämnesvalet.
Uppsatsskrivandet. Om dispositionen.
Om betygskriterier.
Betyg har delats ut.
Om du inte nåtts av detta så ring mig på 018-36 93 64!
Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).
Det kan handla om synpunkter och frågor om undervisningen, om betygsmål eller liknande frågor.
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Åter till sidan med Frejs Lernia-utbildningar