Upphandling av MPS-system
Bakgrundsfakta

Slutkund i Småland:
Kundorderstyrd, projektdefinierad, styckeproduktion med stor komplexitet i slutprodukten och hög heterogenitetsgrad mellan olika tillverkade produkter. Produktion av dels fysiska (verkstads-) produkter, dels av serviceåtaganden.


Storlek idag cirka 10 arbetsplatser. Inom 2 år mellan 10 och 20 arbetsplatser. LAN. Inom cirka ett halvår förhoppningsvis tillkommande arbetsplatser på en eller två andra orter med WAN-lösning.

Datamognad: tämligen hög.
Har idag ett avancerat affärssystem, som emellertid inte fyllt ställda krav.

Krav på systemet: Mycket höga förväntningar vad gäller
- överenstämmelse mellan löfte och uppfyllande,
- tillförlitlighet,
- förutsägbarhet.
Krav på leverantören: Mycket höga förväntningar vad gäller
- leverantörens ärlighet
- leverantörens beredvillighet att diskutera förbättringar
- leverantörens seriositet
- leverantörens förmåga att inse sina egna och systemets begränsningar


Upphandlingskonsult och kontaktpersonen finns i Enköping.
Mycket god kunskap om slutkundens situation och behov.
Hög förmåga att ta till sig dokumentation.
Hög kapacitet att läsa funktionell dokumentation.
Mycket allergisk mot oseriösa löften.
Krävande vad gäller
- användarvänlighet
- dokumentationernas kvalitet
- tydlighet
- att få konkreta svar på sina frågor
- att få bakgrundsförutsättningar ordentligt presenterade
- att få information skriftligt (ebrev eller annat)
Kan vara trevlig ibland också.
Erfaren vad gäller avancerad mjukvaruutveckling.
Välkomnar omfattande dokumentation, såsom användarmanualer och liknande.

Kontaktuppgifter:
Frej-Viking SELENIUS
Fjärilsstigen 38
749 45 ENKÖPING
Tel: 0171-24 567
Porta: 070-512 11 02
ebrev: frej /ät/ selenius.se

webbpublicering på selenius.se

Projekthantering av Frej-Viking SELENIUS