Förkortningslexikon

för alla

En enkel uppställning

 • kr betyder kronor.
 • SEK betyder kronor i Sverige.
 • NOK betyder kronor från Konungariket Norge/Noreg.
 • NOP betyder NoOPeration = "det här fungerar inte, sic".
 • tmp betyder temporär eller tillfälligt. Ev även för för tillfället.
 • N/A betyder not available ="icke tillämpligt", tex i en tabellcell. ersätt ibland med .. .
 • sic! är latin och betyder "ja jag vet, det låter konstigt, men jag menar faktiskt så!".
 • st kan betyda styck, stycken. I tex lagsammanhang stycket.
 • ev betyder eventuellt, ev även eventuell, eventuella.
 • ex betyder exempelvis eller exempel eller exemplar.
 • tex betyder till exempel.
 • mm betyder med mera. Och millimeter.
 • resp betyder respektive.
 • ism betyder i samband med.
 • mha betyder med hjälp av.
 • uht under hänsyn-tagande till.
 • AB betyder aktiebolag.
 • HB betyder handelsbolag. (Eller se nedan..)
 • KB betyder kommanditbolag.
 • Ftg betyder Företag.
 • FEK betyder Företagsekonomi, läroämnet.
 • ABL betyder Aktiebolagslagen.
 • PUL betyder Personuppgiftslagen.
 • EK betyder Eget kapital.
 • ax betyder aktie eller aktier.
 • tlg betyder Tillgångar eller tillgång. Äv tillgänglig.
 • äv betyder även.
 • Sk kan betyda Skulder eller skuld. Kan äv betyda skatt.
 • Skm kan betyda Skattemyndigheten. Och skiljsmässa.
 • momsdekl betyder Deklaration för mervärdesomsättningsskatt.
 • int betyder Intäkter eller intäkt. Även förkortat I
 • kost kan betyda kostnader. Även förkortat Kostn och K.
 • ver betyder verifikation. Verr verifikationer (pluralis)
 • pl betyder pluralis=flertal.
 • sg betyder singularis=ental i gramatiskt sammanhang.
 • Verl betyder Verifikationslista.
 • B&R betyder Balans- och resultaträkning.
 • HB (se även ovan..) kan också betyda huvudbok.
 • kto betyder konto.
 • rta betyder ränta.
 • fsg betyder försäljning.
 • tb betyder täckningsbidrag per enhet.
 • TB betyder täckningsbidrag totalt (per år, per månad, per viss produkt edl).
 • TG betyder täckningsgrad. (=tb/int eller TB/INT).
 • rk betyder rörlig kostnad per enhet. (Def=rk är en kost som är avhängig fsg-vol).
 • vol betyder volym.
 • RK betyder rörlig kost totalt (per år, per månad, per viss produkt edl).
 • Levsk betyder leverantörsskuld.
 • KuFo betyder Kundfordran.
 • pg betyder numera plusgiro; förr betydde det postgiro.
 • bg betyder bankgiro.
 • inv kan betyda investering eller inventarium ea. Även inverterad.
 • ea kan betyda eller annat.
 • sid eller p betyder sida. Flera sidor förkortas sidd eller pp.
 • f betyder följande sida. Flera följande sidor förkortas ff. Tex "Se 32ff".
 • enn betyder "en och endast en".
 • betyder oftast halvår och sällan helår. Används tex som 1:a hå2003. I skolsammanhang används hellre VT resp HT.
Alfabetiskt sorterat

 • ABL betyder Aktiebolagslagen.
 • AB betyder aktiebolag.
 • ax betyder aktie eller aktier.
 • B&R betyder Balans- och resultaträkning.
 • bg betyder bankgiro.
 • ea kan betyda eller annat.
 • EK betyder Eget kapital.
 • enn betyder "en och endast en".
 • ev betyder eventuellt, ev även eventuell, eventuella.
 • ex betyder exempelvis eller exempel eller exemplar.
 • f betyder följande sida. Flera följande sidor förkortas ff. Tex "Se 32ff".
 • FEK betyder Företagsekonomi, läroämnet.
 • fsg betyder försäljning.
 • Ftg betyder Företag.
 • HB (se även ovan..) kan också betyda huvudbok.
 • HB betyder handelsbolag. (Eller se nedan..)
 • betyder oftast halvår och sällan helår. Används tex som 1:a hå2003. I skolsammanhang används hellre VT resp HT.
 • int betyder Intäkter eller intäkt. inv kan betyda investering eller inventarium ea.
 • ism betyder i samband med.
 • KB betyder kommanditbolag.
 • kost kan betyda kostnader. Även förkortat Kostn och K.
 • kr betyder kronor.
 • kto betyder konto.
 • KuFo betyder Kundfordran.
 • Levsk betyder leverantörsskuld.
 • mha betyder med hjälp av.
 • mm betyder med mera. Och millimeter.
 • momsdekl betyder Deklaration för mervärdesomsättningsskatt.
 • N/A betyder not available ="icke tillämpligt", tex i en tabellcell. ersätt ibland med .. .
 • NOK betyder kronor från Konungariket Norge/Noreg.
 • NOP betyder NoOPeration = "det här fungerar inte, sic".
 • pg betyder numera plusgiro; förr betydde det postgiro.
 • pl betyder pluralis=flertal.
 • PUL betyder Personuppgiftslagen.
 • resp betyder respektive.
 • RK betyder rörlig kost totalt (per år, per månad, per viss produkt edl).
 • rk betyder rörlig kostnad per enhet. (Def=rk är en kost som är avhängig fsg-vol).
 • rta betyder ränta.
 • SEK betyder kronor i Sverige.
 • sg betyder singularis=ental i gramatiskt sammanhang.
 • sic! är latin och betyder "ja jag vet, det låter konstigt, men jag menar faktiskt så!".
 • sid eller p betyder sida. Flera sidor förkortas sidd eller pp.
 • Sk kan betyda Skulder eller skuld. Kan äv betyda skatt.
 • Skm kan betyda Skattemyndigheten. Och skiljsmässa.
 • st kan betyda styck, stycken. I tex lagsammanhang stycket.
 • tb betyder täckningsbidrag per enhet.
 • TB betyder täckningsbidrag totalt (per år, per månad, per viss produkt edl).
 • tex betyder till exempel.
 • TG betyder täckningsgrad. (=tb/int eller TB/INT).
 • tlg betyder Tillgångar eller tillgång. Äv tillgänglig.
 • tmp betyder temporär eller tillfälligt. Ev även för för tillfället.
 • uht under hänsyn-tagande till.
 • ver betyder verifikation. Verr verifikationer (pluralis)
 • Verl betyder Verifikationslista.
 • vol betyder volym.
 • äv betyder även.
 • ök betyder överenskommelse eller överenskom som finita formen av verbet.
 • öka betyder överenskom som imperativformen av verbet överenskomma elrbet
Angående samskrivning, hopskrivning och särskrivning. Det finns en sär skrivning som kallas särskrivning som behandlas i olika fora och inte här mer än att det bara är fånigt med skyltar som "KASSA TJEJER SÖKES" eller rubriker som "SJUK VÅRD I FÖRFALL".

Vad jag vill slå ett slag för och som språkvårdare som SR/P1/Spraaket knappast förstår är:
Den situation som vi lever i med hypertext bygger på "word-wrap" dvs en automatiserad funktion för sid-formattering. (Hypertext=det du läser just nu, webbens sätt att hantera text.) Skribenten vet inte hur texten kommer att presenteras för läsaren. Det är avhängigt den utrustning som läsaren använder när han läser. Det vi skriver idag i hypertext kan behöva läsas om två eller tre år. Vi vet inte vilken bildskärm olika läsare kommer att använda då. Alltså måste vi strunta i språvvårdarna och skriva långa ord färdig-avstavade: Tex vi bör skriva "transaktions-registrering" eller "verifikations-saldo". Till-yttermera-visso som de flesta människor har svårt att hantera ord längre än nio tecken om man inte hjälper till med gruppering. (Se en perceptions-lärobok!)
Det du skriver just nu kanske inte är för att publiceras på webben. Som du nu tänker. Men varför inte ha framförhållning. Och empati med dem, som ändå har svårt att förstå din svåra text! Gör som jag: hypenetisera mera!
Strunta i svensk-läraren! Vill hon kalla sig svensklärare så får hon göra det. Du kan skriva svensk-lärare för du vet att det är förståndigare!

Anm: Den andra meningen i appellen ovan innehåller en ordvits: Ordet "sär" är ovanligt och betyder ovanlig eller konstig. Däremot när sär är en förled, som i särskrivning står det för någonting annat nämligen motsatsen till "ihop".


Skriv till Magistern om du vill ha mer information (magistern/a/selenius.se). Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Till entré-sidan för FEK för e-handel, Studiefrämjandet i Uppsala Hur bokföring/redovisning fungerar.