Webbsidesutveckling

För mina elever

Obligatoriska inlämningsuppgifter

Följande önskar jag få in, i lämplig form. Summa tre uppgifter. Sista inlämningsdag är 2003-05-12. Lämplig form kan vara som hypertextdokument, textdokument, word-dokument, pappersdokument.
Kommentarer över och kritisk granskning av ett antal webb-platser. Minst tre. Av dessa skall minst tre vara från den uppställning som finns under Enkel och ful sida.
En genomgång av PUL.
Vad är PUL (Personuppgiftslagen.)
I vilka avseenden måsten man ta hänsyn till PUL i samband med publicering på webben?
En genomgång av hur man bör taga hänsyn till upphovsrättslagstiftning i samband med webbformgivning och annan utveckling för webb.
Dessutom krävs för godkänt betyg godkänt på de två proven.
För MVG-betyg:
Egen uppgift enligt överenskommelse och handledning, inlämnad och godkänd.


Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Åter till sidan med Frejs Studiefrämjandet-utbildningar