copyright Frej-Viking Jarl Selenius, Selenius Systemkonsult AB, Uppsala, Sweden. (2003)

Prov i webb-formgivning, praktisk del

för Studiefrämjandet

Övergripande uppgift:
Jag vill se Dig göra en webb-plats om Polens politiska utveckling under de senaste 60 åren.
Utformning: Bottenfärg vit. Tonade plattor i ljusa pastellfärger får gärna förekomma.
Text svart eller nästan svart, teckensnitt enbart Verdana som första-hands-teckensnitt i brödtext. Även i övrigt skall endast grotesk användas.
I de fall där inte mina instruktioner begränsar dig gör du efter egen smak.
All filhantering skall ske på disketten!
Bilder finns tillgängliga på disketten i en mapp benämnd original. Dessa skall du använda på sätt som du väljer själv. OBSERVERA att du måste kopiera de bilder du använder till mappen bild. Och OBSERVERA att endast relativ adressering är tillåten!

Alla hypertextfiler skall finnas i en befintlig mapp, benämnd kod.
Endast gemener är tillåtna i filnamn som användes för din webb-plats. Namnändra vid behov.

Allting ovan i denna box är viktigt.
Den textmassa som du behöver finns i Word-dokument, som du får tillgång till i mappen WORD på disketten. Du skall i första hand använda dokumentet Polen.doc
Du skall alltså gå in i Word-dokumenten och genom klipp/kopiera/klistra-in-teknik föra över text, styckevis, till dina (olika!) hypertext-filer.
Du skall också använda en tabell, som du antingen kan ta från filen personnage.txt eller från EXCEL-kalkylbladet Polacker.xls

Text som inte finns skriver Du till!
Frames skall användas. (Se dock nedan i rosa box)

Längs en av kanterna skall det finnas en frame med rubriker som länkar.
Varje kapitel i texten skall vara egen hypertextfil.

Glöm inte att även ha länkar till sida med person-tabell respektive karta.

I den frame som innehåller (bland annat) länkar skall Ditt fullständiga namn skrivas in!
Gör så bra du kan med betraktande av att tiden är begräsad. Om du ser att någon instruktion är för svår att lösa exakt så försök göra en annan lättare lösning. Var kreativ!

Tillexempel kan en lösning utan frames godkännas på G-nivån om övriga delar är tillfreds-ställande lösta.

Jag kommer att vara restriktiv med att svara på frågor men i vissa fall är de ju befogade. Jag kommer att göra vissa noteringar om frågor och svar för att ha som kompletterande information vid betygsättningen av provet.

På disketten finns också överflödig (redundant) information. Bland annat finns det utöver filen Polen.doc andra word-dokument som anknyter till ämnet. Om någon till äventyrs har tid och intresse får även textmassa från dessa tagas in.


Tänk på det övergripande syftet. Att Du i detta prov skall visa Din förmåga.

Arbeta effektivt!

Tips
.
Gör helt färdig layout för ett kapitel. Klona och namnändra. Ändra sedan textinnehållet med kopiera och klistra in samt ändra adrsser/länkar. Lägg in och ta bort eventuella bilder.
Post-hoc-noteringar!

Under provet fick Kursdeltagaren en namnetiketterad diskett med diverse filer, inordnade i olika mappar. Motsvarande struktur med alla filer finns i win-zip-packad fil tillgänglig här. Obs över 600 kibibyte packat, 780 kibibyte upp-packat)Lektionen fortsätter inte efter provet.
Nästa lektionstillfälle för grupp A är måndag den 7:e april 2003.