Berlinmuren föll 1990!

OBS de flesta journalister anger felaktigt 9:e november 1989.


Läs detta om du vill veta sanningen!!!!
Angående historien:
Efter kriget delades Tyskland i två delar. Västtyskland, Tyska Förbundsrepubliken, BRD deklarerades 23:e maj 1949 och Östtyskland, DDR deklarerades 7:e oktober samma år.
Tysklands huvudstad Berlin delades också efter krigsslutet. Själva Berlin låg inne på östtyskt (DDR) territorium men tre sektorer av staden Berlin exkluderades från DDR. Det var de tre västliga segermakternas, Storbritanniens, Frankrikes och USA:s sektorer. Dessa sammanslogs senare till Västberlin.
Från den 1:a juni 1952 förhindrades västberlinare att fritt besöka Östberlin.
Angående Berlinmurens fall cirkulerar icke-historiskt datum. Detta har naturligtvis att göra med att termen "fall" är av media dramaturgiskt säljande och på lämpligt vis associationsframkallande men icke-specificerat. Likaså är det tacksamt för såväl media som politiker att ha ett specifikt datum att minnas fastän det som alltid i historien är en räcka händelser och data som är relevanta och viktiga.

Den bild som fram-manas är ju att någonting helt stängt över en natt blev helt öppet. Att muren innan ett visst datum var hermetiskt stängd, i alla fall för DDR-medborgare och efter detta datum var helt öppen, i alla fall för dessa.
Detta är en helt missvisande bild!

Varför intresserar jag mig och bryr mig om detta? (1) Jag är intresserad av mediafrågor och har undervisat i mediekunskap. (2) Jag är intresserad av kognitionspsykologi och har utfört en studie inom det området. (3) Jag är intresserad av hur historierevisionister kan få grogrund för sina idéer. Med historierevisionist menar man ju i allmänhet förnekare av holocaost eller vissa delar av nazisternas illdåd under andra världskriget. (4) Jag var där. Uppe på muren. När man snarare kan säga att den "föll".

copyright: Frej-Viking SELENIUS

Nedan en rapsodisk genomgång av status hösten 1989 och vintern 89-90 såvitt jag kunnat utröna. Redogörelsen kommer att utökas. Bidrag, även fotografier, tidningsklipp och dokument mottages tacksamt.

I "muren" fanns ett antal gränsövergångar som motsvarade det zon-indelade Berlins "checkpoints" mot den sovjet-kontrollerade zonen. Kanske mest namnkunnig är Checkpoint Charlie. Varje gränsövergång hade sina speciella öppet-tider och begränsningar. Så var tex Checkpoint Charlie endast öppen för fordonstrafik. Många/alla? var stängda nattetid. Gränsövergången Brandenburger Tor var endast tillåten för fotgängare och den var normalt stängd. När var den då öppen? Jo, som en tradition sedan minst ett decennium innan hösten 1989 öppnades gränsövergångar för östmedborgare att under 24 timmar (någon gång 48 timmar) få besöka släktingar på västsidan i samband med de största helgerna. Hur generös man var angående dessa öppningsdagar och längden på besöken kunde ses som en barometer på de diplomatiska relationerna mellan DDR och BDR. Under senaste åren på 1980-talet var man mer generös och beviljade sådana anhörigövergångar även vid mindre helger.

Såvitt jag kunnat förstå användes detta inte bara som en good-will-gest efter alla-helgons-helgen, utan man kände sig tvungen att utöka dagarna med sådana övergångar för att minska på den sociala oron. Från Ungern hade man sedan 2. maj 1989 i hundratusental flytt till Österrike. Och eftersom det var stor grad av rörlighet mellan DDR. Polen, Tjeckoslovakien och Ungern insåg politiker och byråkrater att DDR-medborgare kunde fly till väst den vägen.

18 oktober 1989 avsätts Erich Honecker efter massiva demonstrationer under hösten. Han ersätts då av Egon Krenz. Den 5. november, en söndag, uppfattade kommendanten vid gränsövergången Bornholmer Straße att den folkmassa som stod och väntade på att få passera inte skulle hinna igenom innan man skulle stänga för natten. Han kontaktade då sin överordnade per telefon för att få besked om hur han skulle göra. Denne var på fest och var berusad och svarade någonting med innebörden "Låt det/dem passera". Gränskommendanten insåg att han inte kunde få detta mer specifikt utan tolkade själv ordern på så sätt att han stängde visum-kontrollen och lämnade grindarna öppna.

Den 9. november hölls en presskonferens där den italienske journalisten Riccardo Ehrman frågade DDR-byråkraten Günter Schabowski om vad som nu gällde resor mellan Öst- och Västberlin. Schabowski hade ett underlag från den sedan tre veckor nytillträdde Egon Krenz men han hade uppenbart inte satt sig in i vad detta dokument representerade och innehöll. Det var ett lagförslag med nya regler. Men Schablowski besvarade då frågan med att östberlinare fritt kunde resa till väst. Vidare att detsamma skulle gälla generellt DDR-medborgare till väst och vidare att detta skulle gälla omedelbart.

De facto ändrades inte rutinerna vid muren eller vid järnridån helt och hållet i och med detta.

Status den 29. december 1989. Egna erfarenheter,
Muren finns kvar. Intakt.
Från västsidan hackar man med mejslar, hammare, släggor. Euforisk stämning på Västberlin-sidan av muren.
Muren och gränsövergångarna strikt bevakade från östsidan av starkt beväpnad DDR-gränspolis i stor numerär.

copyright: Frej-Viking SELENIUS copyright: Frej-Viking SELENIUS
"Dödszonen" på Öst-berlin-sidan av muren kvar och hårdbevakad av militär och hundar. Reglerna vid gränsövergångarna följs strikt.
Alla gränsövergångar fungerar "som vanligt" vid en storhelg.
Från väst kan man köpa ett 24-timmars visum för 5 DM av DDR-myndigheten (sic!). In- och ut-passage måste ske vid samma övergång.
För "Berlinerbürger" från Östberlin finns ungefär motsvarande regler. Många åker över och återvänder till kvällen.
Tunnebanelinjerna från västberlin-station till västberlin-station som passerade genom Östberlin körde fortsatt utan att stanna vid östberlin-stationerna.
I Västberlin finns hundratals temporära kiosker där BDR-myndighet utdelar "Begrüßungsgeld" till DDR-medborgare och polacker med tyskt ursprung enligt en gammal lag. Frivilliga från DDR-missionen och liknande finns runt dessa kiosker och delar ut andra gåvor.

copyright: Frej-Viking SELENIUS
copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUS

copyright: Frej-Viking SELENIUSNotera också att de första elementen från Berlinmuren monterades ner (revs) ca 22 januari 1990. Bilder av denna demontering beledsagar många gånger televisionens inlägg om murens fall som då påstås vara 9:e november. Genom denna användning av illustration skapas intrycket av att demonteringen påbörjades mer än sjuttio dagar tidigare än vad som faktiskt var fallet.

Wahrheit
Die Mauer war nicht am der 9. November 1989 gefallen.


Berlinmurens fall Selenius.se Yllätöinen