Betygsättningsprinciper


Betyg sättes efter de principer som skolverket fastställt. Dels har Skolverket generella principer, dels finns det betygskrieterier för Psykologi A.
Kursdeltagaren skall genomföra två skrivningar och några mindre inlämningsuppgifter där olika kunskaper och färdigheter visas.
Vid diskussion i klassen har vi också kommit överens om att ett mindre och ett lite längre, mer självständigt arbete skall göras. Vad gäller det längre se Arbete 2.
För betygsättningen av det självständiga arbetet är det viktigt att anvisningar från handledaren följes och att vissa uppställda formalia följes.
Hur man skriver uppsats finns publicerat här under disposition.
Om ett arbete inte uppfyller kraven på formalia påverkas betyget negativt.
Se också gula rutan.
Med kraft har jag under lektionerna framhållit att en uppsats som baseras på plagiat inte kan godkännas.
Uppsatserna skall vara en självständig produkt.
Text som är hämtad från någon annan och som inte är markerad som ett citat kallas plagiat.
Plagiat är fusk. Fusk skall medföra att Kursdeltagaren underkännes, alltså får betyget IG.
Detta är den bistra verkligheten.

Sammanfattning vad som krävs i kursen, obligatoriska moment:
  1. Utföra ett konstans-experiment (Arbete-1)
  2. Referera ett soc.psyk.experiment från litteraturen.
  3. Själv konstruera tänkbara Provfrågor för Prov1
  4. Prov1 den 2006-01-13
  5. Själv konstruera tänkbara Provfrågor angående perception
  6. Göra en sammanfattning om minne och glömska
  7. Prov 2 den 2006-02-17
  8. Temaarbete om humanoider eller om stereotyper (Arbete 2)

Skriv till din lärare om du vill ha mer information (frej/at/selenius.se).
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Åter till sidan med Frejs GUC-utbildningar