GUC Grafiskt Utbildningscentrum i Uppsala

För mina elever och alla andra

Denna sida skall uppfattas som en anslagstavla, vars innehåll utan förhandsinformation ändras vid behov.
Psykologi

Litteratur: Stellan Sjödén: PSYKOLOGI för gymnasiet. Utlånas av skolan.
Så snart du är klar med kursen återlämnar du boken till Jill eller Maria Kurkiala.
Sidor/avsnitt som ingår i kursen.
HT2005

Allmänt ss. 5-15

Inlärning ss. 160-171

Generalisering och diskriminering ss. 156-157

Behov och tillfredsställelse ss. 56-76

Utvecklingspsykologi ss 30-49

Piagets syn ss. 172-175 samt från Cronlunds Om Piagets utvecklingsteori.
Uppgift: Att genomföra experiment om konstans på ett barn helst i det preoperationella tänkandets period. Obligatorisk inlämning!

Om Freud och hans syn på psykologiska utvecklingen ss. 304-306

Socialpsykologi ss 202-211, 212-214, 216-220, 223-230.
Uppgift: Att läsa in sig på ett socialpsykologiskt experiment i boken och skriva en sammanfattning av detta. Obligatorisk inlämning!

PROV1
Uppgift: Att konstruera sex tänkbara, lagom svåra, provuppgifter för prov 1, med facit. Obligatorisk inlämning!

VT 2006

Perceptionspsykologi ss. 120-146
Att läsa sidorna 120-146 är läxa till vecka 603. För ÅK 3 till den 18:e och för ÅK 2 till den 20:e jan.

Uppgift: Att konstruera en tänkbar, lagom svår, provuppgift om perceptionspsykologin. Med facit. Obligatorisk inlämning!

Kognition & känslor. Enligt lektionerna!

Minne, hågkomst, glömska
Att läsa sidorna 184 till 200 (exklusive kliniska delar) till 3 febr (ÅK3) resp 6:e febr (ÅK2). Uppgift/läxa att inlämna sammanfattning på de viktigaste delarna i kapitlet om minne! Obligatorisk inlämning.

Attribuering. Enligt lektionerna!

Ett något större arbete skall också utföras med inlämning och presentation i början av vecka 609. Läs om detta temaarbete här! obs Obligatorisk inlämning.


Vad gäller om betygsättning och om studieplan.


  1. Bredvidläsning i samband med avsnittet om utvecklingspsykologi: Hämtat från annan lärobok i psykologi för gymnasiet, nämligen Cronlunds Om Piagets utvecklingsteori.

  2. En uppställning med nyckelbegrepp angående sociologi. Termer vars innebörd du behöver känna till. Skriv gärna en kort definition i kolumnen till höger och en käll-/sid-hänvisning i mittenkolumnen.

  3. Här finns fakta om skriftliga/muntliga prov.

  4. Här finns fakta om det andra självständiga arbetet.Jean Piaget, 1896-1980


Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).

Det kan handla om synpunkter och frågor om undervisningen, om MVG-arbeten eller liknande frågor.
När du skriver, ber jag dig med eftertryck att underteckna med både för- och efternamn samt att Du anger telefonnumner.
Frej-Viking SELENIUS

[ Selenius Systemkonsult ]