Här ett smakprov på några av mångahanda sysslor som jag inte skäms över och som jag fullgjort på ett gott sätt:

VD
4 bolag
Jag har varit VD för egna bolag sedan 1984. Med alla de arbetsuppgifter som ligger i detta.
Dessutom har jag varit ställföreträdande VD på Aplers Krog AB åren 2001 och 2002.


Systemerare
Olika projekt mellan åren 1983 och 1992.
Bland annat bokföringsprogram, övriga ekonomiadministrativa program, MPS och beredningsprogram, avräkningsprgm, resebokningsprgm, registerprgm osv, osv.
Utveckling av mät- och styrsystemet Labmics (eget reg. varumärke).
Dessutom mellan åren 1992 till nu 2007 bokföringsprogram, affärssystem, bokningssystem, lagersystem mm som realiserats i ACCESS.


Utvecklingschef
Flintab DataMetod AB
Färdtjänstkort med avräkning via datalagrande taxameter. Programprojekt. Etcetera.


Marknadschef
DAKODA AB
Ansvarig för marknadsstrategier, marknadskommunikation och försäljning. Budgetering och kalkyler. Beställare av reklammaterial, mässmedverkan, SP-material mm. Ansvarig för profilering. Projektledare i olka projekt. Medlem i ledningsgrupperna.

Marknadschef
Svensk Redovisning AB

Marknadschef
Trancometer AB


Säljare
SJ persontrafik
"Väskkrängare" eller "provryttare" i cirka 3 år besökande företag i Stockholm och Uppland. Idéförsäljning av SJ persontrafik.


Utbildare IT/ADB/DATA
Senast framförallt via Läromästaren. Tidigare år Amu-gruppen och TBV. Bland annat Allmän IT, Operativsystem MS-DOS och Windows, PC-teknik, Ordbehandling, DTP/Page-Maker, Webb-design, Kalkylering/EXCEL, register och databaser/ACCESS, Ekonomiadministrativa rutiner, såsom bokföring.
VT 2002 webb-formgivning på Celsiusskolan.
VT 2003 webb-formgivning på KOMVUX/Studiefrämjandet.


Utbildare Ekonomi
Senast framförallt via Celsiusskolan och Läromästaren. Tidigare år Amu-gruppen. Bland annat Grundläggande ekonomi, Ekonomikalkyler, Skattefrågor, Marknadsföring, Personlig försäljning, Marknadskommunikation och Reklam, Organisation och ledarskap, Affärsjuridik, Bokföring.
HT 2002 Företagsekonomi i ehandelsutbildning på KOMVUX/Studiefrämjandet.


Utbildare Rättskunskap
Celsiusskolan VT 2001.


Utbildare Människan socialt och kulturellt
Lernia/Växahuset i Stockholm/Liljeholmen HT 2002.


Utbildare Folkhälsokunskap
Lernia/Växahuset i Stockholm/Liljeholmen HT 2002.


Handledare gymnasieskolans projektarbete
Projekt "VVV" Vara-Våga-Växa
Lernia/Läxahuset i Stockholm/Liljeholmen HT 2002.


Utbildare Psykologi
Utbildat i psykologi i undersköterskeutbildning på Hadar-Lernia i Uppsala (med teckenspråkstolkar) och på Lernia/Läxahuset i Stockholm/Liljeholmen samt på gymnasieskolan Grafiskt Utbildningscenter GUC i Uppsala.
Kurs i teknisk psykologi inom KOMVUX-systemet, Studiefrämjandet i Uppsala VT2003.
Jag har även utbildat i psykologi för marknadsekonomer med inriktning mot marknadskommunikationens psykologi och i organisationspsykologi för arbetsgrupper.

Närbesläktat var ett ämne som jag kallade Öppna Dörrar som jag utformade och genomförde på Amu-gruppen i Uppsala. Detta ämne syftade till att stärka Kursdeltagarnas självförtroende och frimodighet att få kontakt med företag och myndigheter. Att kunna få upp dörren till de som skulle kunna vara blivande praktikplatser och arbetsgivare. Samma färdigheter som är nyttiga för såväl personer i säljande positioner på företag och och för inköpare. Och i många andra livets skeden.
I ämnet ingick också träning och kunskaper att slå i olika former av kataloger, sökstrategier, tekniker att använda nätverk och indirekta metoder för kontaktskapande och informationssökande.
Som synes en bredare och enligt mitt förmenande effektivare och mer användbar kurs än de traditionellt erbjudna "Söka-jobb-kurserna"


Psykologisk forskning
Jag har faktiskt aldrig kommit längre än en minimal bit in på min D-uppsats i psykologi.
Men mitt arbete med C-uppsatsen skäms jag verkligen inte över. I denna undersöktes effekter kring frågeställningen hur erfarenheter generaliseras.
Intresserade kan här skriva ut via ADOBE Acrobat PDF-fil ett särtryck av "The effects of Learned Helplessness on Multiple Cue Probability Learning". Uppsatsen rör sig inom paradigmet probabilistisk funktionalism och Social Judgement Theory (SJT). Det var inom detta paradigm som nobelpristagaren professor Daniel Kahneman, Princeton University var verksam. Det hör ju inte till vanligheterna att en psykolog hedras med nobelpriset så det är extra roligt år 2002.
Jag kommer vid tillfälle att skriva en kortare sammanfattning på svenska av min uppsats och den kommer att publiceras på denna webb-adress.


Föreningsaktiv
SECO osv
Under gymnasietiden var jag mycket verksam föreningsmänniska med upp till 8 styrelsemöten på en vecka. Jag var verksam som ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör i olika elev-föreningar. Bland annat har jag i likhet med Dag Hammarskjöld varit ordförande i den anrika Artis Amici. Efter det har jag försökt avhålla mig från föreningsarbete. Dock har jag varit kassör i Kulturföreningen PRISMA och i vägföreningen i Tiby-Börje.


Businesskonsult
Restaurang mm
Jag har hjälpt ett antal restauranger med allehanda problem.
Allt mellan redovisningsrutiner, market targeting, rationaliseringar, organisations och styrfrågor, kalkyler, profilering och annat.
Även inom andra branscher har jag varit aktiv. Tillexempel vid nyetableringar och övertaganden.
Av naturliga själ gör min tystnadsplikt mot uppdragsgivarna att jag många gånger inte kan vara mer konkret.

Mellan juni 2008 och april 2009 ekonomiansvarig och controller på KATALIN and all that jazz AB i Uppsala. I samband med denna position har jag vidareutvecklat av mig själv tidigare utvecklade respektive nyutvecklat kassaavstämningssystem, evalueringssystem, tidredovisning, inventeringssystem, biljettredovisningssytem etc. Dessa applikationer har utvecklats i MicroSoft ACCESS.


Webb-formgivning
s.k. webb-master
Jag har formgivit ett tiotal företags webb-publiceringar (mer än 100 webb-sidor). Vidare skött det löpande underhållet av dessa sidor med normalt ett flertal uppdateringar per vecka.
Exempel på webbplatser är Spross Kompetens och Viva-gruppen, Bi's Levnadslära, Aplers Krog, Rachels Skönhetsvård och Ekeby Dansstudio (Länkarna öppnar dokumenten i nytt/separat fönster. De icke-länkade referenserna relaterar till webbsidor/-platser som inte längre är publicerade.)
Vidare har jag för klienters räkning skött hypertext-baserade säljbrevs-utskick.

Jag har också undervisat i webb-formgivning mellan 1999 och 2006.


Här finns ett formellt CV som Acrobat PDF-fil, lämpligt för utskrift.
Med normal installation av ADOBE Acrobat Reader öppnas dokumentet i detta webb-dokument och du väljer "skriv-ut"-funktionen i Acrobat Readers meny eller verktygsfält.
Backa tillbaka till denna sida med webb-läsarens backa-funktion.

Det finns här en väg, som öppnar dokumentet i särskild webb-läsar-instans (för lekmannen="fönster").


[CV-sida ] [ Jag har ] [ Jag kan ] [ Jag vill ] [ Jag törs ] [Till startsidan ]