Vi åtar oss gärna:

Rekrytering


Att rekrytera personal är ett affärskritiskt moment. De kompetenser man får in i företaget vid rekrytering skall ge företaget kraft att generara värden under lång tid.
En felaktig rekytering blir dyrbar, och ger långvariga kostnader.
Samtidigt är det ofta tidspress i företag när rekrytering skall ske. Man har ofta mycket annat som skall göras samtidigt.
Genom min kompetens inom ekonomi, IT, marknadsföring och psykologi kan jag fungera som en avlastning i samband med er nästa rekrytering.


Företagsledning
Oranisation
Företagsombildning
Omorientering av företag

Det kan handla om uppdrag som VD-att-hyra eller begränsade projekt eller att som konsult fungera som "bollplank"
(Sic! jag vet att det är en ut-tjatad och trist term. Men jag vet att ni förstår vad jag menar.)


Ekonomichef
Controller
Administrativ chef

Att se alla delar i redovisningen som insamlig av viktiga data, vilka skall ge beslutsunderlag för lång tid framåt. Samma data (tillexempel kassaomsättning, mottagna orders eller ankommande fakturor) tjänar dels en roll i externbokföringen och dels underlag för det pedagogiska arbetet att samla alla medarbetare att arbeta mot gemensamma mål.


Systemerare
Projektledare, systemutveckling
Det kan handla om projekt med inslag av ekonomiadministration, mps, projekt, databaser, e-handel, beställnings- och bokningssystem eller annat.


IT-strategier
Monitorering av projekt
Att tjäna som köparens/upphandlarens ombud. Att med stark integritet och oväld se till att investerade pengar i IT-utveckling eller andra IT-satsningar gör maximal nytta.
Att med insikt om utvecklarnas sätt att tänka, formulera vettiga kravspecifikationer så att köparen gynnas, inte säljaren.
Att vara påtryckande att tidsscheman hålls och att slå larm om något inte går enligt plan. Därigenom minskas risken för senare problem och fördyringar.
Jag har c:a 34 poäng från Uppsala Universitet i ADB.


Marknadschef
Marknadsstrategier
Marknadskommunikation
Det kan handla om enstaka uppdrag eller längre engagemang.


Säljare
Specialuppdrag
Vid större affärsprojekt eller mässsor kan jag spela en lönsam roll för företag till exempel vid internationella kontakter.


Utbildare IT/ADB/DATA
Många års erfarenhet. Bland annat Allmän IT, Windows, Ordbehandling, DTP/Page-Maker, Webb-design, Kalkylering/EXCEL, register och databaser/ACCESS, Ekonomiadministrativa rutiner, såsom bokföring


Utbildare Ekonomi
Många års erfarenhet. Bland annat Grundläggande ekonomi, Ekonomikalkyler, Skattefrågor, Marknadsföring, Personlig försäljning, Marknadskommunikation och Reklam, Organisation och ledarskap, Affärsjuridik, Bokföring
Jag har c:a 58 poäng från Uppsala Universitet i företagsekonomi.


Säljarutbildning
Vissa kallar det försäljarutbildning, andra försäljningsutbildning, säljarutbildning eller säljutbildning. Oberoende om det handlar om butiksförsäljning eller uppsökande försäljning är grundstenarna de samma. Jag har utvecklat en 21-stegs modell för försäljningsprocessen. Jag använder mig av video-rollspel med feedback och diskussioner. Se också speciall sida om Butikssäljarutbildning!
När man lär sig försäljning måste man vara beredd att ge av sig själv. Att reflektera över hur man går och står. Hur man klär sig och hur man uttrycker sig verbalt och icke-verbalt.Utbildare Psykologi
Allmän psykologi, utvecklingspsykologi, kognitiv och perceptionspsykologi.
Jag har c:a 90 poäng från Uppsala Universitet i psykologi och pedagogik.


Utredningar
Utredningar med bas i psykologi och andra samhällsvetenskaper. Även med statistisk databearbetning.


Kommunikation/Lobbying
Pressreleaser, strategier. Direkt påverkan. Events.
På europeisk horisont.
_


Webb-design
Jag kan göra i ordning din webb-plats.
Utöver den kompetens som jag själv besitter har jag också ett kontaktnät av för detta elever och andra som är duktiga på den grafiska utformningen och annat.


Businesskonsult
Behöver jag förklara....?
Ekonomisk konsultation och försäljningsutbildningar, , säljarträning, säljträning, också kallat säljutbildning i Uppland, Västmanland och norra Storstockholm (Enköping, Västerås, Uppsala, Knivsta, Märsta, Arlanda, Upplands Väsby, Bro, Bålsta, Håbo, Grillby, Kungsängen, Kallhäll, Jakobsberg, Sollentuna, Solna).[Till startsidan ] [ Jag har ] [ Jag kan ] [ Jag vill ] [ Jag törs ] [Till startsidan ]