Betygsättningsprinciper


Betyg sättes efter de principer som skolverket fastställt. Dels har Skolverket generella principer, dels finns det betygskrieterier för Projektarbete resp Folhhälsokunskap.
Kursdeltagaren skall genomföra ett större arbete där olika kunskaper och färdigheter visas.
För betygsättningen är det också viktigt att anvisningar från handledaren följes och att vissa uppställda formalia följes.
Formalia för slutprodukten uppsatsen har genomgåtts under lektionerna och de finns också publicerade här under disposition.
För arbetet gäller också vissa krav, såsom projektplan och projektlogg.
Om ett arbete inte uppfyller kraven på formalia påverkas betyget negativt.
Se också gula rutan.
Med kraft har jag under lektionerna framhållit att en uppsats som baseras på plagiat inte kan godkännas.
Uppsatserna skall vara en självständig produkt.
Text som är hämtad från någon annan och som inte är markerad som ett citat kallas plagiat.
Plagiat är fusk. Fusk skall medföra att Kursdeltagaren underkännes, alltså får betyget IG.
Detta är den bistra verkligheten.
Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Åter till sidan med Frejs Lernia-utbildningar