Projektarbete

Att genomföra projektarbetet och att skriva en uppsats

Kursen i Projektarbete (PA1201) på Lernia-Liljeholmen utgöres av ett egen-centrerat arbete kallat VVV. Bokstavsförkortningen står för "Vara, Våga, Växa". Arbetets tema är Du själv som professionell individ i det yrke som Du utbildar Dig för.
Du som Kursdeltagare väljer hur du inom en vid ram väljer konkret ämnet, men det måste basera sig på ett ego-perspektiv.

Även om det är du som Kursdeltagare som bestämmer ämnet och du har stor frihet därvid är denna del av arbetet viktig och ämnesvalet måste ske på rätt sätt.
Det är också viktigt att du inte arbetar vidare innan du kollat av med handledaren/mig att du har gjort rätt ämnesval.

Till ämnesvalet hör också problemavgränsningen eller ämnesavgränsningen. Ämnet skall inte vara för vidlyftigt och det skall framgå att du har bestämt vad som är "innanför" och vad som är "utanför" avgränsningen. Tidsmässigt. Ämnesmässigt. Tänk också i detta projekt är det viktiga inte hur intressant uppsatsen blir för en utanförstående utan att du känner att du har nytta och nöje av resan.

Ovanstående punkter skall du inte hålla hemliga. Inte hemliga för handledaren och inte hemliga för läsaren. Nej, det skall framgå klart och tydigt redan i titeln vilket det avgränsade ämnet är. Det skall också framgå av en utredning i början av uppsatsen. (Om du så vill får du bestämma att uppsatsen inte skall visas för någon annan än handledaren. I sådant fall skall Du ändå tänka Dig att Du skriver för en utanför-stående (tänkt) läsare.)

Mera och viktigt om uppsatsens disposition hittar du i egen sida.

Projektarbetet skall resultera i andra produkter än en projektuppsats. Som separat produkt skall du föra en arbetsdagbok som du håller gemensam med handledaren.

Som den första delen i arbetet skall det göras en projekt-planering. Den skall sändas till handledaren per ebrev senast den 3:e december.

Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Åter till VVV-projektets startsida
Åter till sidan med Frejs Lernia-utbildningar