Folkhälsokunskap

För mina elever


Acrobat-dokument med kursmål och betygskriterier.
Acrobat-dokument angående det egna projektarbetet.
Acrobat-dokument med nyckelbegrepp att leta i boken.
Uppsatsskrivandet. Om ämnesvalet.
Uppsatsskrivandet. Om dispositionen.
Om betygsättningen.


Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Åter till sidan med Frejs Lernia-utbildningar