Studiefrämjandet i Uppsala

För mina elever

Denna sida skall uppfattas som en anslagstavla, vars innehåll utan förhandsinformation ändras vid behov.
Webb-utveckling

Obligatoriska uppgifter för att betygsättas:
Godkänt prov om fil, datorer, operativsystem och Internet.
Godkänt praktiskt prov i webb-platsformgivning med html-kodning utan generator.
Inlämningsuppgifter enligt specifikation.
För MVG-betyg: Egen uppgift enligt överenskommelse och handledning, inlämnad och godkänd.

Teknisk psykologi

Frågebatteri för provet den 2003-05-08 klockan 9h00

 1. Vad betyder perception?
 2. Förklara termen användargränssnitt.
 3. Namnge de tre skilda typer av uppmärksamhet.
 4. Hur stor procent av den manliga befolkningen har defekt färgseende?
 5. Beskriv och förklara gestaltlagarna.
 6. Vad är redundans?
  Ge två exempel där vi möter redundans i det verkliga livet.
 7. Namnge fyra exempel som utgör "cocktailparty-effekten".
 8. Namnge minnets tre faser.
 9. Vad är "chunking"?
 10. Vilka mekanismer gör att vi glömmer saker/händelser?
 11. Förklara innebörden med positionsmetoden som är en klassisk minneskonst.
 12. Vad betyder: Positiv transfer?
  Negativ transfer?
 13. Vad menas med det initiala kunskapstillståndet?
 14. Vad menas med att utföra kognitiva operationer?
 15. Nämn tre strategier för att ta sig mellan två punkter.
 16. Vad är en "aha"- upplevelse?
 17. Vad är en set-effekt?
 18. Vad menas med inkubationstid?
 19. Förklara vad deduktiv och induktiv logik innebär.
 20. Vad är en konfirmatorisk bias?
 21. Nämn tre tumregler vid bedömningar.
 22. Vad är skillnaden mellan en tumregel och en algoritm?
 23. Beskriv Abraham Maslows behovstrappa (behovshierarki/beshovspyramid/behovs-stege).
 24. Nämn några faktorer som påverkar den inre och yttre motivationen.
 25. Beskriv tvåfaktorteorin.
 26. Hur kan man höja arbetsmotivationen? Ge några exempel.
 27. Vad menas med användaracceptans?
 28. Nämn tre motivkonflikter.
 29. Nämn tre olika typer av försvarsmekanismer.
 30. Vad är stress?
 31. Vad menas med
  a) Sensorisk överstimulering
  b) Sensorisk understimulering
  c) Kognitiv överstimulering
  d) Kognitiv understimulering
  e) Social understimulering
 32. Vad menas med
  a) Emotionsinriktade metoder?
  b) Probleminriktade metoder?
 33. Man brukar tala om två typer av fel (typ 1 och typ 2). I vilket sammanhang pratar man om dessa typer av fel och vad innebär skillnaden mellan de två typerna.
Abraham Maslow, 1908-1970

Företagsekonomi

MediekunskapObligatoriska uppgifter för att betygsättas:
Kommentar om valfritt radio- eller teveprogram.
Analys av reklam i teve eller annat medium.
Analys enligt boken av radio- eller teveprogram eller annan "text".
Referat av programmet Vår grundade mening (P1) eller Mediemagasinet (SVT).
En utredande uppsats om Public Service-begreppet.
För MVG-betyg: Egen ytterligare uppgift enligt överenskommelse och handledning, inlämnad och godkänd.Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).

Det kan handla om synpunkter och frågor om undervisningen, om MVG-arbeten eller liknande frågor.
När du skriver, ber jag dig med eftertryck att underteckna med både för- och efternamn samt att Du anger telefonnumner.
Frej-Viking SELENIUS

[ Selenius Systemkonsult ]