En stor del av senaste årens uppdrag har utgjorts av utbildning åt olika utbildningsanordnare. Överslagsberäknat har jag haft flera tusen Elever/Kursdeltagare senaste tio åren.
För flera av kurserna använder jag webb som ett undervisningshjälpmedel. Länkarna nedan till vänster är endast avsedda för dem, som är/varit mina elever och i de respektive skolorna/kurserna.
Speciella kurser Allmännt
  • [ Affärs- och produktionssystem]
  • Om Affärsbokföring (Preliminär version, kompletteras senare)
  • [ Förkortningslexikon]
  • [ Kunskap från Selenius ]

  • [ Litet annat ]


  • [ Entrésidan]